paard 2012

het kunstwerk op het plein


Beste buurtgenoten,
Op woensdagavond 26 september om 20 uur zal Folkert de Jong, de kunstenaar die het beeld voor het Koningsplein ontwerpt, zijn voorlopig ontwerp aan de bewoners presenteren. Dit zal wederom in de Weimarstraat nr. 24 plaatsvinden.


Inloopbijeenkomst ondergrondse restafvalcontainers

 
Geplaatst maandag 2 april 2012
Beste buurtgenoten,
De gemeente Den Haag is voornemens om in de toekomst al het restafval via ondergronse containers op te slaan.  Een ondergrondse afvalcontainer is een inzamelsysteem voor huisvuil. Boven de grond is alleen een behuizing met een afsluitbare opening zichtbaar. Doordat de containers voor het grootste deel onder de grond liggen, is er nauwelijks meer zwerfafval op straat. Afgelopen week heeft u hier van het stadsdeel Segbroek  een brief over ontvangen. Niets ontvangen, klik hier voor de brief en voor de locaties van de te plaatsen containers.
Op woensdag 11 april tussen 17 en 19 uur bent u welkom in het dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16. U wordt door de stadsdeeldirecteur uitgenodigd voor een inloopavond over dit onderwerp. Tijdens deze inloopavond kunt u het plaatsingsplan bekijken. De opdrachtgever, beheerder en projectmanager zijn aanwezig om u een persoonlijke toelichting te geven. U kunt vragen stellen en opmerkingen maken, die genoteerd zullen worden en zo mogelijk nog worden verwerkt.

DINNER FOR ONE AANBIEDING VOOR ALLE KONINGSPLEINERS EN OMGEVING!!!

Koningsplein.info

maakt een doorstart

Geplaatst maandag 27 februari 2012
Het geplande einde van een goed initiatief gaat niet door!
Het goede initiatief, enkele jaren genomen om een website te bouwen voor het Koningsplein e.o., mag niet

verloren gaan. Tot deze slotsom zijn enkele buurtbewoners gekomen en hebben na goed overleg met de huidige webmaster de website kunnen overnemen. Het belangrijkste medium voor de communicatie naar de wijkbewoners staat dus weer als een dijk, klaar om u allen te informeren over van alles.
Wil je dus iets melden, delen of vragen, stuur vooral een e-mail naar redactie@koningsplein.nl

Post raakt zoek

Post raakt zoek

Geplaatst: donderdag 15 december 2011

Er komen bij ons de laatste weken diverse meldingen binnen van poststukken die door Post.nl (het voormalige TNT Post)  bezorgd zouden moeten worden maar niet aankomen. De meldingen komen binnen van adressen aan het Koningsplein en de Van Swietenstraat. Klachten bij Post.nl worden in behandeling genomen maar reacties erop laten lang op zich wachten.
Wij willen er vaart achter zetten!
Inmiddels maakt ook De Nieuwe Haagsche Courant melding van de situatie
Heeft u  soortgelijke ervaring , laat het ons a.u.b. asap weten zodat we actie kunnen ondernemen om de oorzaak z.s.m. boven water te krijgen.

Bekijk hier de reacties en het bezoek van TV West aan Koningsplein.info

Hagazine Niek 't Hart

Politie weigert aangifte wegens verduistering van poststukken op te nemen

 


Geplaatst: vrijdag 16 december 2011

Een bewoonster van het Koningsplein en de redactie van deze website hebben getracht aangifte te doen wegens verduistering van poststukken. Zij kregen te horen dat dit dit niet mogelijk was omdat het volgens de dienstdoende ambtenaar een civielrechterlijke kwestie betreft. Het advies werd gegeven om naar het juridisch loket te gaan. U zult begrijpen dat wij dit natuurlijk niet accepteren. We hebben hier te maken met mogelijke verduistering, een mogelijk strafbaar feit dus, waarvan aangifte gedaan dient te worden. Op advies van een advocaat gaan we de zaak voorleggen aan de nationale ombudsman en zullen jullie op de hoogte houden van zijn reactie.

Bollen planten 16 oktober

Bromtoon Koningsplein

Geplaatst: woensdag 30 november 2011

De bromtoon die sommige buurtbewoners al een tijdje uit de slaap houdt is waarschijnlijk afkomstig van de werkzaamheden aan de Conradkade. Het brommende golvende geluid dat dag en nacht te horen is wordt wellicht veroorzaakt door de bronbemaling die voor de werken aan de Conradkade nodig is.

Activiteiten Kalender

Evenementen en gebeurtenissen rond het koningsplein

Als een datum gekleurd is dan is er wat spannends te beleven op die dag. Klik de dag aan en lees wat er te gebeuren staat.